Hem > Nyheter > Innehåll

Static Mixer Working Principle

Nov 21, 2017

Den statiska blandarens arbetsprincip är att låta vätskeflödet i rörledningen påverka olika typer av plattelement, öka hastighetsgradienten eller bilda turbulent flöde av laminärvätskan, laminärt flöde är "segmentering - positionsrörelse - återförening" när turbulent flöde, Förutom de ovannämnda tre fallen av vätska men också i tvärsnittets riktning alstrar våldsamma virvelströmmar, en stark skjuvkraft som verkar på vätskan, vätskan ytterligare segmentering och blandning och slutligen blandas för att bilda den önskade emulsion. Anledningen till att den kallas en "statisk" mixer innebär att det inte finns rörliga delar i röret och endast stationära komponenter.

Statisk mixerblandning är en serie installerad i det ihåliga röret i olika specifikationer för blandningsenheten. Som en följd av blandningsenheten är vätskan vänsterhänt, högerhänt och högerhänt, ändrar flödesblandarens riktning ständigt och trycker centralluken i periferin och trycker perifervätskan mot mitten, vilket resulterar i i en bra radiell blandningseffekt. Samtidigt sker vätskans rotation i sig vid gränssnittet för de intilliggande komponenterna. Denna perfekta radiella cirkulation gör att materialet kan blandas jämnt. Statiska mixers är rörliga, högeffektiva blandningsutrustning som skär, skär, roterar och remixar två eller flera vätskor genom en blandningstrimma som hålls inne i röret för att uppnå väldispergerade och väl blandade vätskor.