Hem > Nyheter > Innehåll

Filtrera avgränsare

Nov 21, 2017

Filter avgränsaren består av en metall skal med en primär filterelement (filter skapar filterelement) och en sekundär filterelement (separat filter-element), tillsammans med en dräneringsventil, en dräneringsventil, manometer, säkerhetsventil och en heat tracing enheten andra tillbehör. Punkterna A, B, C tre. Att bryta de traditionella enda filtren av det ursprungliga filterläget, är en uppsättning av filtrering och uttorkning i en, inte bara kan filtrera ut alla typer av små partiklar i bränslet, men också effektivt filtrera bränslet i vatten, fiber och suspenderade ämnen, är en ideal olja rening utrustning, men också för alla typer av finkemikalier vara renat råvaror.

arbetsgruppen principen

Flygbränsle i filtret separatorn, första pool av aluminium bricka, och sedan sprids i skapar filtret inifrån och ut, det första steget av filter för att filtrera ut fasta föroreningar, det andra steget genom det demulsification lagret, emulsionen olja och vatten Separation, det tredje steget av lagrets återförening kommer att små droppar av vattendroppar återförening, bosätter sig i sumpen; sedan sammansmältningen av små droppar i framtiden genom separation av filter elementet ytterligare vatten separation, bosätter sig i sedimentering tanken genom avloppet ventilen urladdning. Rent bränsle samlas i sekundära facket genom separation filtret och släpps ut från utloppet av filtret separatorn.