Hem > Nyheter > Innehåll

Patron Filter arbeten

Nov 21, 2017

arbetsgruppen principen

Efter vätskan går in i filterkorgen genom pipan, fasta föroreningar blockeras i filterkorgen och den rena vätskan passerar filterkorgen och avslutas genom filterutloppet. När du behöver rengöra, skruva loss botten av huvudet kontakten, dränera vätskan, ta bort locket till fläns, re-load efter rengöring. Därför, användningen av underhåll är mycket praktiskt.

Tillämpningsområde

De huvudsakliga tillämpliga material är:

1, kemisk, petrokemisk produktion av svagt frätande material, såsom: vatten, olja, ammoniak, kolväten och så vidare.

2, kemisk produktion av frätande material, såsom: kaustiksoda, soda ash, koncentrerad svavelsyra, kolsyra, syra och så vidare.

3, kyl i låg temperatur material, såsom: flytande metan, flytande ammoniak, flytande syre och en mängd köldmedium.

4, mat, läkemedelsproduktion i hygienkraven i materialet, såsom: öl, drycker, mejeriprodukter, sirap och så vidare.